Direct naar de inhoud Direct naar het hoofdmenu Direct naar het servicemenu Direct zoeken

Bij het valideren van de kwaliteitszorg van hogescholen hanteert de VKO haar validatiekader. Ze baseert haar oordeel op een gedocumenteerd zelfevaluatierapport van de hogeschool en een  bij de hogeschool uitgevoerde audit. Deze audit wordt verricht door een deelcommissie vanuit de VKO.

Onderzoeksevaluatie
Bij de validatie staan de externe evaluaties van onderzoekseenheden centraal. De VKO maakt studie van een of meer onderzoeksevaluaties die de hogeschool in de afgelopen periode heeft laten uitvoeren. De uiteindelijk validatie richt zich echter op het instellingsniveau. De VKO beoordeelt de inbedding van de evaluaties in het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool, met aandacht voor samenhang, randvoorwaarden voor kwaliteitszorg en het gevoerde verbeterbeleid.

Validatie-uitspraak
De validatie-uitspraak kan in eerste instantie twee vormen aannemen: gevalideerd of voorwaardelijk gevalideerd. In het laatste geval vindt binnen twee jaar een aanvullende beoordeling plaats om definitief te bepalen of de hogeschool al dan niet de validatie verdient.

Validatierapport
De bevindingen worden vastgelegd in een rapportage, die wordt voorgelegd aan het bestuur van de betreffende instelling, waarna de VKO het validatierapport openbaar maakt en onder meer ook ter beschikking stelt van het ministerie van OCW.

kwaliteitszorg voor het onderzoek aan hogescholen