Direct naar de inhoud Direct naar het hoofdmenu Direct naar het servicemenu Direct zoeken

De VKO is een onafhankelijke commissie. De leden zijn als externen door de Vereniging Hogescholen benoemd en hebben geen betrekking bij hogescholen. Zij zijn of waren werkzaam bij onderzoeks- en kennisinstellingen, voornamelijk universiteiten, of  andere voor het onderzoek relevante instellingen. De VKO wordt secretarieel ondersteund vanuit de Vereniging Hogescholen.

De basisinfrastructuur van de VKO (voor het secretariaat, communicatie en algemene vergaderingen) wordt gefinancierd met de jaarlijks te indexeren doelcontributie van de hogescholen. De reëel gemaakte kosten (honoraria en reiskosten van de betreffende deelcommissie VKO) per validatie worden via de Vereniging Hogescholen bij de betreffende hogeschool in rekening gebracht. De VKO-leden onvangen via de Vereniging Hogescholen een jaarlijkse vergoeding op basis van het aantal verrichte validaties en bijgewoonde VKO vergaderingen.

kwaliteitszorg voor het onderzoek aan hogescholen