Direct naar de inhoud Direct naar het hoofdmenu Direct naar het servicemenu Direct zoeken

Definitie validatie
De VKO beschouwt validatie als het tot stand brengen van gedocumenteerd bewijs dat een afdoende mate van zekerheid biedt dat het door de hogeschool gehanteerde kwaliteitszorgsysteem daadwerkelijk leidt en zal blijven leiden tot het permanente bewaken en verbeteren van het onderzoek en de organisatie van dat onderzoek. Het gaat hierbij om een onderbouwde en genuanceerde kwalitatieve conclusie ten aanzien van het functioneren van het systeem in meerdere opzichten en op meerdere dimensies, en hierop gebaseerde aanbevelingen voor verbetering.

Validatie zes jaar geldig
De validatie heeft een geldigheid van zes jaar. Daarom wordt niet alleen de werking van het systeem tot dan toe geëvalueerd, maar ook randvoorwaarden (in termen van mensen, middelen, lange termijn beleid, etc.) voor de uitvoering van de kwaliteitszorg in de volgende jaren. De VKO beoordeelt de kwaliteitszorg vanuit de eigen missie en doelstellingen van de instelling. Ze redeneert vanuit de strategische keuzes die de hogeschool daarbij maakt en heeft gemaakt. Het is niet aan de VKO om te bepalen of de hogeschool goed onderzoek verricht; wel om de relevantie, samenhang, consistentie, borging en prestaties van de kwaliteitszorg te beoordelen in het licht van die keuzes en doelstellingen. De afspraken die hogescholen op brancheniveau hebben gemaakt hanteert ze als referentiekader.

Validatie-uitspraak
De validatie-uitspraak kan in eerste instantie twee vormen aannemen: gevalideerd of voorwaardelijk gevalideerd. In het laatste geval vindt binnen twee jaar een aanvullende beoordeling plaats om definitief te bepalen of de hogeschool al dan niet de validatie verdient.

 

kwaliteitszorg voor het onderzoek aan hogescholen