Direct naar de inhoud Direct naar het hoofdmenu Direct naar het servicemenu Direct zoeken

Download
Validatieprocedure VKO 

 

Zelfevaluatie

Het validatieproces start met een zelfevaluatie door de hogeschool. Het zelfevaluatierapport met bijbehorende documentatie moet de VKO een betrouwbaar beeld verschaffen van de werking van het kwaliteitszorgsysteem tot nu toe en de garanties voor het toekomstig functioneren.De volgende zaken komen daartoe in de zelfevaluatie aan bod:

  • Visie op kwaliteit en kwaliteitszorg;
  • Geplande en begrote inzet van mensen en middelen bij kwaliteitszorg;
  • Beleid, vastgelegde afspraken en processen t.a.v. kwaliteitszorg;
  • Structuur waarbinnen de kwaliteitszorg wordt uitgevoerd;
  • Culturele aspecten van kwaliteitszorg (draagvlak, etc.);
  • Geleverde kwaliteitszorginspanning en opgeleverde kwaliteitszorg producten tot nu toe (met name evaluatierapportages onderzoekseenheden);
  • Invloed van de kwaliteitszorginspanningen op de verbetering van onderzoeksbeleid, organisatie, positionering, inbedding, etc.

Het functioneren van kwaliteitszorg kan niet los worden gezien van de missie, het beleid en de organisatie van onderzoek binnen de instelling. De VKO vorm zich over deze laatste aspecten weliswaar geen oordeel, maar kan de kwaliteitszorg alleen in die context beschouwen. Om die reden zullen de missie, het beleid en de organisatie ten aanzien van onderzoek ook helder moeten zijn voor de VKO.

 

Gesprekken
In aanvulling op deze papieren informatie vinden gesprekken plaats tussen VKO en betrokkenen bij het onderzoek van de hogeschool. Deze gesprekken dienen ter verdieping, verduidelijking en ter verificatie.

Permanent bewaken onderzoek en organisatie onderzoek
Uiteindelijk moet de combinatie van zelfevaluatierapport, bijbehorende documentatie en gespreksvoering de VKO in staat stellen om met voldoende zekerheid vast te stellen dat het door de hogeschool gehanteerde kwaliteitszorgsysteem daadwerkelijk leidt en zal blijven leiden tot het permanente bewaken en verbeteren van het onderzoek en de organisatie van dat onderzoek.

kwaliteitszorg voor het onderzoek aan hogescholen