Direct naar de inhoud Direct naar het hoofdmenu Direct naar het servicemenu Direct zoeken

Op 10 december 2014 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) een bezoek gebracht aan de Hotelschool Den Haag (HDH) voor de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek.

 


Op 15 oktober 2014 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) een bezoek gebracht aan de HAS Hogeschool voor de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek.

 


Hoewel het kwaliteitszorgkader onderzoek nog jong is oordeelt de VKO positief over de structuur en samenhang van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek. Binnen de onderzoekseenheid is men zich bewust van het belang van het leveren en bewaken van kwaliteit. Lectoren worden gezien als het intellectuele geweten van CHE, dichtbij het primaire proces van onderwijs en onderzoek.


In december 2012 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) moeten besluiten om het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) voorwaardelijk te valideren. De commissie kon zich in 2012 nog geen oordeel vormen over het kwaliteitszorgsysteem onderzoek. De veranderingen waren tijdens het eerste bezoek van de VKO nog maar recentelijk ingezet. De hogeschool heeft een hersteltermijn van bijna 2 jaar gekregen en in november heeft een hervalidatie plaatsgevonden.


De VKO is positief over de sfeer en cultuur die ze heeft aangetroffen bij Driestar educatief. De hogeschool stelt zich positief op waar het onderzoek betreft. Na een voorlopige terugkoppeling van de VKO heeft de hogeschool de afgelopen maanden zichtbaar veel tijd gestoken in het verbeteren van het kwaliteitszorgsysteem.


In december 2011 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) moeten besluiten om het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle voorwaardelijk te valideren. Er waren destijds onvoldoende elementen van de kwaliteitszorg op orde. De hogeschool heeft een hersteltermijn van 2 jaar gekregen en in april 2014 heeft een hervalidatie plaatsgevonden.


Op 20 maart 2014 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) een bezoek gebracht aan Avans Hogeschool voor de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek.


De validatie commissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) heeft het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van Design Academy Eindhoven (DAE) voorwaardelijk gevalideerd. Het is de VKO duidelijk geworden dat de academie op weg is naar een nieuw evenwicht tussen vanzelfsprekende zorg voor kwaliteit, en de meer geformaliseerde kwaliteitszorg. Het bezoek van de commissie is benut om DAE een aantal suggesties te geven over de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem dat past bij de hogeschool en tegelijkertijd navolgbaar en toetsbaar is voor anderen.


De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft de kwaliteitszorg van het onderzoek bij Windesheim gevalideerd. Windesheim beweegt zich in een richting waarin praktijkgericht onderzoek helder is gepositioneerd en consistent doorwerkt in beleid, organisatie en kwaliteitszorg. Zoals de hogeschool zelf aangeeft is een voorwaarde voor het slagen van deze ambitie dat het onderzoek in de genen van de hogeschool komt te zitten. De hogeschool zet daaarom in op het versterken van de kwaliteitscultuur, onder meer door het aantrekken van talent.


Na het eerste bezoek van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) in 2012 is besloten om het kwaliteitszorgsysteem van de Marnix Academie voorwaardelijk te valideren. Anderhalf jaar later  heeft de VKO het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de Marnix Academie opnieuw beoordeeld. De focus van het aanvullende bezoek lag op de gerealiseerde verbeteringen en de prioriteiten die de commissie heeft meegegeven. De VKO concludeert dat de ingezette transformatie is geslaagd en kwalificeert de kwaliteitszorg van het onderzoek als gevalideerd.

 


kwaliteitszorg voor het onderzoek aan hogescholen