Direct naar de inhoud Direct naar het hoofdmenu Direct naar het servicemenu Direct zoeken

Na het eerste bezoek van de validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) in 2011 is besloten om het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool voorwaardelijk te valideren. Ruim twee jaar later heeft de VKO het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van Stoas Wageningen opnieuw beoordeeld. De focus van het aanvullende bezoek lag op de gerealiseerde verbeteringen en de prioriteiten die de commissie heeft meegegeven.

 


 

De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft in februari 2014 haar rapport uitgebracht m.b.t. de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van ArtEZ hogeschool voor de kunsten.


 

De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft in januari 2014 haar rapport uitgebracht m.b.t. de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de NHTV Breda.


 

De validatiecommissie trof bij de Hogeschool Rotterdam een situatie aan waarin de kwaliteitszorg van het onderzoek nog volop in ontwikkeling is. Een van de redenen daarvan is dat de positionering van het onderzoek binnen de organisatie de afgelopen jaren veel veranderingen heeft gekend. Dat heeft veel aandacht gevraagd van de medewerkers waardoor er minder aandacht beschikbaar was voor het ontwikkelen en uitvoeren van een voldragen, samenhangend en stabiel kwaliteitszorgsysteem onderzoek.


De Hogeschool Van Hall Larenstein verkeert in een fase van ontvlechting uit het Wageningse UR concern dat in 2004 tot stand gebracht werd. Dat heeft de afgelopen jaren zoveel bestuurlijke energie gevergd dat de kwaliteitszorg onderzoek niet de aandacht heeft gekregen die het verdiende.

 

 


Na het eerste bezoek van de validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) in 2010 is besloten om het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool voorwaardelijk te valideren. Ruim twee jaar later heeft de VKO het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van Inholland opnieuw beoordeeld. De focus van het aanvullende bezoek lag op de gerealiseerde verbeteringen en de prioriteiten die de commissie heeft meegegeven.


De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) beschikt naar het oordeel van de validatie commissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) over een aantal goede bouwstenen voor een op termijn samenhangend kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek. Kenmerkend voor de AHK is de kleinschaligheid en de focus op kwaliteit. De commissie waardeert de sterke relatie met het werkveld en de verbinding met het onderwijs.


De validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) oordeelt positief over het kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek van Stenden. Het is de VKO duidelijk geworden dat Stenden zich serieus opstelt ten aanzien van haar onderzoek. Het vergroten van de rol van onderzoek binnen de activiteiten van Stenden is één van de speerpunten van het beleid van de hogeschool. Stenden verkeert in een transitie naar een nieuwe verwevenheid van onderzoek en onderwijs. Sinds begin 2012 zijn de lectoraten niet meer centraal gepositioneerd maar zijn zij verbonden aan de Schools. De VKO heeft met genoegen vastgesteld dat er binnen de organisatie veel enthousiasme en draagvlak is over de nieuwe organisatiestructuur.


De validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) heeft het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de NHL hogeschool gevalideerd. De VKO is onder de indruk van de open en eerlijke manier waarop er tijdens het bezoek met de commissie is gesproken.


De validatie commissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) heeft het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van hogeschool iPabo gevalideerd. De commissie is onder de indruk van de sterke relatie met het werkveld en de verbinding met het onderwijs. Samen met het primair onderwijs Noord-Holland zijn de inhoudelijke kaders voor de keuze van onderzoeksthematieken vastgelegd.


kwaliteitszorg voor het onderzoek aan hogescholen