Direct naar de inhoud Direct naar het hoofdmenu Direct naar het servicemenu Direct zoeken

In december 2011 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) moeten besluiten om het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de Gereformeerde Hogeschool Zwolle voorwaardelijk te valideren. Er waren destijds onvoldoende elementen van de kwaliteitszorg op orde. De hogeschool heeft een hersteltermijn van 2 jaar gekregen en in april 2014 heeft een hervalidatie plaatsgevonden.


Op 20 maart 2014 heeft de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) een bezoek gebracht aan Avans Hogeschool voor de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek.


De validatie commissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) heeft het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van Design Academy Eindhoven (DAE) voorwaardelijk gevalideerd. Het is de VKO duidelijk geworden dat de academie op weg is naar een nieuw evenwicht tussen vanzelfsprekende zorg voor kwaliteit, en de meer geformaliseerde kwaliteitszorg. Het bezoek van de commissie is benut om DAE een aantal suggesties te geven over de inrichting van een kwaliteitszorgsysteem dat past bij de hogeschool en tegelijkertijd navolgbaar en toetsbaar is voor anderen.


De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft de kwaliteitszorg van het onderzoek bij Windesheim gevalideerd. Windesheim beweegt zich in een richting waarin praktijkgericht onderzoek helder is gepositioneerd en consistent doorwerkt in beleid, organisatie en kwaliteitszorg. Zoals de hogeschool zelf aangeeft is een voorwaarde voor het slagen van deze ambitie dat het onderzoek in de genen van de hogeschool komt te zitten. De hogeschool zet daaarom in op het versterken van de kwaliteitscultuur, onder meer door het aantrekken van talent.


Na het eerste bezoek van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) in 2012 is besloten om het kwaliteitszorgsysteem van de Marnix Academie voorwaardelijk te valideren. Anderhalf jaar later  heeft de VKO het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de Marnix Academie opnieuw beoordeeld. De focus van het aanvullende bezoek lag op de gerealiseerde verbeteringen en de prioriteiten die de commissie heeft meegegeven. De VKO concludeert dat de ingezette transformatie is geslaagd en kwalificeert de kwaliteitszorg van het onderzoek als gevalideerd.

 


Met ruim 400 studenten is Iselinge Hogeschool de kleinste monosectorale hogeschool van Nederland. Dat brengt met zich mee dat de hogeschool niet over zodanige middelen beschikt om tot een robuuste onderzoeksfunctie te komen. De VKO heeft dit gegeven als uitgangspunt genomen bij de beoordeling van de kwaliteitszorg van het onderzoek.

 


Na het eerste bezoek van de validatiecommissie kwaliteitszorg onderzoek (VKO) in 2011 is besloten om het kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool voorwaardelijk te valideren. Ruim twee jaar later heeft de VKO het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van Stoas Wageningen opnieuw beoordeeld. De focus van het aanvullende bezoek lag op de gerealiseerde verbeteringen en de prioriteiten die de commissie heeft meegegeven.

 


 

De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft in februari 2014 haar rapport uitgebracht m.b.t. de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van ArtEZ hogeschool voor de kunsten.


 

De Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO) heeft in januari 2014 haar rapport uitgebracht m.b.t. de validatie van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek van de NHTV Breda.


 

De validatiecommissie trof bij de Hogeschool Rotterdam een situatie aan waarin de kwaliteitszorg van het onderzoek nog volop in ontwikkeling is. Een van de redenen daarvan is dat de positionering van het onderzoek binnen de organisatie de afgelopen jaren veel veranderingen heeft gekend. Dat heeft veel aandacht gevraagd van de medewerkers waardoor er minder aandacht beschikbaar was voor het ontwikkelen en uitvoeren van een voldragen, samenhangend en stabiel kwaliteitszorgsysteem onderzoek.


kwaliteitszorg voor het onderzoek aan hogescholen